Bedna 2010

Chlýftým má s Bednou odjakživa personální problémy a od té doby, co šnEk utekl k organizátorům, jsou ještě větší. Letos jsme se vydali luštit v poměrně netradičním složení 4 hráčů, k Setovi, Rosťovi a mě jsme přirali jednu mou řešitelku,